วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

สถานที่ท่องเที่ยวจ.ตรัง
ถ้ำเลเขากอบ Unseen Thailand
ล่องธาราใต้พิภพ พบความมหัศจรรย์ของโลกใต้หล้า
การผจญภัยเล็กๆ ในถ้ำเลเขากอบ เพื่อชมหนึ่งความอัศจรรย์ของธรรมชาติของถ้ำบนแผ่นดิน
ถ้ำเลเขากอบซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่ทำให้เกิดธารน้ำไหลตลอดถ้ำบนแผ่นดิน
มีลักษณะเป็นภูเขาผาหินสูงชันสลับซับซ้อน มีลำคลองที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัด เมื่อไหลมาถึงบริเวณเขากอบ
จะแยกออกเป็น 3 สาย โดยสองสายจะไหลอ้อมภูเขาและอีกสายหนึ่งจะไหลลอดถ้ำใต้ภูเขา
ฃซึ่งเป็นประติมากรรมธรรมชาติซึ่งหาชมได้ยากยิ่งในที่อื่นๆ ระยะทางประมาณ 4 กม. มีโถงถ้ำหลายแห่ง
เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร และถ้ำท้องพระโรง ความสนุกสนานตื่นเต้นจะเกิดขึ้น
เมื่อนั่งเรือลอดไปใน"ท้องมังกร" ซึ่งเป็นลำธารใต้ภูเขา นักท่องเที่ยวต้องเอนตัวราบเมื่อเพดานถ้ำอยู่ใกล้แค่นอนเอื้อมมือ
ขณะที่หินย้อยห่างจากปลายจมูกไม่ถึงนิ้ว
จังหวัดตรัง
“มรกตแห่งอันดามัน” ที่แสนโด่งดังแห่งหนึ่งของไทย สวยงามด้วยหาดทราย เกาะแก่ง สถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อน
เช่น หาดปากเมง หาดอันงดงามและเงียบสงบ ยาวเหยียดไปตามชายฝั่งทะเลอันดามัน จุดชมตะวันลับห้วงน้ำที่ดีที่สุด เกาะลิบง
เกาะซึ่งใหญ่ที่สุดใน อ.กันตัง เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แหล่งรวมของนกชายเลนอพยพ
หลายชนิด ที่อยู่อาศัยของหญ้าทะเลและ “พะยูน" สัตว์ทะเลซึ่งหายากที่สุดชนิดหนึ่ง
การเดินทางไปถ้ำเลเขากอบ
ตามเส้นทางสายตรัง-ห้วยยอด 5 กม. แยกซ้ายเข้าถนน รพช. บ้านเขากอบ-เขาหัวแหวน อีกราว 700 ม.
ถ้ำเลเขากอบสามารถเที่ยวได้ตลอดปี ยกเว้นในฤดูฝนบางช่วงที่มีปริมาณน้ำมาก เรืออาจเข้าไปไม่ได้
อบต. เขากอบจัดเรือพายบริการนำเที่ยว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อบต. เขากอบ โทร 0 7527 1808 และ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว
จังหวัดตรัง โทร 0 7521 5867 ถ้ำเลเขากอบ ถ้ำเลเขากอบเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่ทำให้เกิดธารน้ำไหลตลอด
ถ้ำบนแผ่นดิน มีลักษณะเป็นภูเขาผาหินสูงชันสลับซับซ้อน มีลำคลองที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัด
เมื่อไหลมาถึงบริเวณเขากอบจะแยกออกเป็น 3 สาย โดยสองสายจะไหลอ้อมภูเขาและอีกสายหนึ่งจะไหลลอดถ้ำใต้ภูเขา
ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย ระยะทาง 4 กิโลเมตร อบต. เขากอบ ได้จัดเรือพายบริการนำเที่ยวชมความงามของถ้ำ ถือเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนในท้องถิ่น ค่าบริการเรือลำละ 200 บาท/6 คน หรือคนละ 30 บาท
ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง ล่องเรือได้ตั้งแต่เวลา 8.00–18.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ โทร. 0 7527 1808 ,0 7527 1426
การเดินทาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยยอด ตามถนนเพชรเกษมประมาณ 7 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าบ้านเขากอบประมาณ 700 เมตร

ไม่มีความคิดเห็น: